Verkeerd boetebedrag

Door een computerfout bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben 65 zorgbedrijven recent een te hoog betaalverzoek van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) gekregen naar aanleiding van een verbeurde dwangsom. Deze bedrijven kregen een boete omdat ze niet hebben voldaan aan de wettelijke verplichting hun jaarverantwoording over 2020 in te leveren.

Rechtspraak met boete

De bedrijven die de te hoge boete hebben gekregen, ontvangen deze week een brief van de inspectie waarin de fout wordt gemeld. Het CJIB zal hen daarna op korte termijn een nieuw betaalverzoek sturen met het juiste bedrag.

Organisaties in de zorgsector moeten elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop zij het geld uit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (WLZ) besteden. Die verantwoording leggen zij af met hun Jaarverantwoording Zorg.