Toetsingskader infectiepreventie flexibele endoscopen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebruikt het toetsingskader Infectiepreventie flexibele endoscopen voor het toezicht op de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen in ziekenhuizen en particuliere klinieken. In dit toetsingskader staat waar de inspecteurs op letten tijdens een bezoek. Inspecteurs beoordelen of de gebruikers zich houden aan de wet- en regelgeving, richtlijnen en veldnormen voor deze processen. We gebruiken dit toetsingskader sinds 1 mei 2022.

Flexibele endoscopen komen tijdens het gebruik in aanraking met de bacteriën in het maag-darmstelsel van de patiënt. Het (besmettelijk) materiaal van de patiënt mag niet in of op de scoop achterblijven. Daarom wordt de flexibele endoscoop na gebruik schoongemaakt en gedesinfecteerd. De schone scoop moet daarna droog bewaard worden. 

Dit toezichtproject ziet toe op flexibele endoscopen die worden gebruikt in het maag-darmkanaal.

Toelichting bij versie juli 2022

Als gevolg van veranderende wetgeving is de definitie van medisch hulpmiddel aangepast. Dit heeft gevolgen voor de definitie van endoscopendroogkast. Daarom is ook deze definitie aangepast. Beide aanpassingen staan in de begrippenlijst, op bladzijde 11 van het Toetsingskader. De nieuwe versie van het Toetsingskader van juli 2022, vervangt die van mei 2022.