De opkomst van bedrijfsketens in de huisartsenzorg

Wat betekent de opkomst van grotere bedrijfsketens in de huisartsenzorg voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg? Wat is er naast het opvolgen van meldingen nodig voor het toezicht op deze zorgorganisaties? En hoe kunnen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de toegang tot goede zorg blijven bewaken, wanneer steeds meer patiënten die zorg ontvangen van een bedrijfsketen? 

Steeds vaker nemen bedrijfsketens huisartsenpraktijken over, waardoor het patiëntenbestand van deze bedrijfsketens blijft groeien. Waar huisartsen enerzijds ontzorgd kunnen worden door administratieve lasten over te nemen, kunnen er ook problemen ontstaan wanneer andere belangen dan kwaliteit van zorg een grotere rol gaan spelen. In het rapport ‘De opkomst van bedrijfsketens in de huisartsenzorg’ verkennen de NZa en IGJ de risico’s die ontstaan voor de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en doen zij aanbevelingen.