Wat moet u bij ons melden?

Veel zorginstellingen hebben te maken met coronabesmettingen. Die hoeven niet allemaal gemeld te worden bij de inspectie. Melden moet wél als de kwaliteit, veiligheid of continuïteit van de zorg in gevaar dreigt te komen door besmettingen of door de uitval van personeel. Of als bijzondere maatregelen nodig zijn om dat te voorkomen. Daarnaast moet er gemeld worden in situaties waarin dat wettelijk verplicht is.

Hoe melden?

Zorgaanbieders kunnen via het portaal ‘Melden en aanvragen voor professionals’ op onze website een melding kunt doen. Zorgaanbieders die een vaste contactpersoon of accounthouder binnen de inspectie hebben, kunnen daar contact mee opnemen. Voor burgers zijn wij bereikbaar via het Landelijk Meldpunt Zorg.