Onderzoek vervalste BIG-registratie bij sollicitatie arts

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft op 15 februari 2019, 25 februari 2019 en 2 oktober 2019 meldingen ontvangen als bedoeld in de Wet
kwaliteit klachten en geschillen zorg. De meldingen waren afkomstig van drie verschillende zorginstellingen en gingen over het handelen van een zorgverlener. De inspectie voerde vervolgens eigen onderzoek uit naar aanleiding van deze drie meldingen.