Einde bevel voor Get a Drip, want bedrijf is gestopt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft per 1 mei 2024 het bevel beëindigd voor Get a Drip Rotterdam BV. Het bedrijf is failliet en gestopt met zijn bedrijfsactiviteiten.

Meter waarbij de wijzer op een grijs vlak staat, wat einde maatregel betekent omdat de zorg is gestopt.
Beeld: ©IGJ

Dit was er aan de hand

De IGJ had Get a Drip, dat onder andere vitamine-infusen en injecties aanbood, met ingang van 9 februari 2023 een bevel opgelegd op basis van de Geneesmiddelenwet. Het bedrijf mocht geen geneesmiddelen zonder handelsvergunning meer invoeren, verkopen, bereiden of opslaan. De inspectie constateerde dat Get a Drip niet beschikte over de vereiste vergunningen. Daardoor was het onbekend of de middelen die er werden toegediend voldeden aan de normen voor veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit. Dit leverde risico’s op voor de mensen die deze middelen gebruikten en vormde daarmee een gevaar voor de volksgezondheid.
 

Hoe nu verder

Op 21 februari 2024 heeft de Rechtbank in Rotterdam Get a Drip failliet verklaard. De curator heeft aangegeven dat alle bedrijfsactiviteiten van Get a Drip inmiddels zijn gestopt. Het risico voor de volksgezondheid -en de noodzaak voor het bevel- is daarmee naar het oordeel van de inspectie weggenomen.
 

Documenten

Get a Drip BV

Rotterdam