Bevel voor Get a Drip Rotterdam BV

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft met ingang van 9 februari 2023 Get a Drip Rotterdam BV een bevel opgelegd op basis van de Geneesmiddelenwet. Het bedrijf mag geen geneesmiddelen zonder handelsvergunning (dus niet geregistreerd) meer invoeren, verkopen, bereiden of opslaan. Get a Drip biedt naar eigen zeggen onder andere vitamine-infusen en -injecties aan. De inspectie constateerde dat het bedrijf niet beschikt over de vereiste vergunningen. Dat betekent dat onbekend is of de middelen die er worden toegediend voldoen aan de normen voor veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit. Dit levert risico’s op voor mensen die deze middelen gebruiken en vormt daarmee een gevaar voor de volksgezondheid.

Meter waarbij de wijzer op het rode vlak staat, wat een zware maatregel betekent
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

De inspectie was op 9 februari 2023 op bezoek bij Get a Drip in Rotterdam (Central Plaza) naar aanleiding van signalen en vragen. Op de locatie kunnen volgens het bedrijf vitamine-infusen en -injecties worden gekocht. Deze worden ter plekke klaargemaakt en toegediend, bijvoorbeeld om je fitter te voelen of om haaruitval tegen te gaan. Het gaat om middelen die in Nederland gelden als niet geregistreerde geneesmiddelen. Het bedrijf voerde deze geneesmiddelen zelf in en hield deze op voorraad.

De bestuurder van Get a Drip kon niet aantonen dat het bedrijf hiervoor beschikt over de vereiste fabrikanten- en groothandelsvergunningen. Het bedrijf kan daarmee geen waarborg geven voor de veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit van de geneesmiddelen. De inspecteurs beoordeelden dat er daarmee een risico is voor de volksgezondheid. Zij besloten tot het afgeven van een bevel om de verstrekking en handel van deze geneesmiddelen zonder handelsvergunning te stoppen.

Hoe nu verder

De inspectie heeft ter voorkoming van schade aan de volksgezondheid op basis van de Geneesmiddelenwet, een bevel opgelegd. Wanneer Get a Drip alleen geregistreerde geneesmiddelen inkoopt en aanbiedt, kan het bedrijf dit bij de inspectie melden. De inspectie toetst dan of dit inderdaad het geval is.

Documenten

Get a Drip BV

Rotterdam