Beter Leven Zorg in Molenschot voldoet aan last onder dwangsom en aanwijzing

De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) heeft de last onder dwangsom en aanwijzing voor Beter Leven Zorg in Molenschot beëindigd. Beter Leven Zorg heeft de zorg die zij bieden aan mensen met een (verstandelijke) beperking en psychiatrische problemen voldoende verbeterd.

Meter waarbij de wijzer op een groen vlak staat, wat einde maatregel betekent.
Beeld: ©IGJ

Dit was er aan de hand

Op 17 juli 2023 gaf de inspectie Beter Leven Zorg een aanwijzing bestaande uit twee delen. Binnen twee maanden moest Beter Leven Zorg de grootste risico’s wegnemen. Voor de overige tekortkomingen kreeg Beter Leven Zorg vier maanden de tijd. 

Beter Leven Zorg voldeed niet binnen de gestelde termijn aan het eerste deel van de aanwijzing. Daarom legde de inspectie een last onder dwangsom op. De dwangsom bedroeg 1.000 euro voor iedere week dat Beter Leven Zorg niet voldeed aan de gestelde eisen. Met een maximum van 5.000 euro. Als Beter Leven Zorg voor 16 november 2023 aan de last zou voldoen, hoefde de zorgaanbieder geen dwangsom te betalen. 

Dit heeft Beter Leven Zorg gedaan

Op 16 november 2023 bezocht de inspectie Beter Leven Zorg opnieuw. De inspectie ziet dat voor elke client de risico’s worden afgewogen en er afspraken worden gemaakt over wat zorgverleners kunnen doen om die risico’s te voorkomen, te accepteren of  te verminderen. Ook heeft Beter Leven Zorg de procedure om incidenten te melden makkelijker gemaakt. Hiermee voldoet Beter Leven Zorg aan de opgelegde last onder dwangsom. 

Daarnaast heeft Beter Leven Zorg ook de tekortkomingen uit het tweede deel van de aanwijzing weggenomen. Beter Leven Zorg heeft de wensen en behoeften van haar cliënten in beeld gebracht. Cliënten worden niet langer door een onveilige situatie beperkt in de eigen regie. Zorgverleners stemmen de zorg goed met elkaar af. Ook ervaren zorgverleners meer aansturing en coaching. Doordat de bestuurder wordt ondersteund door een assistent-manager, teamleider en kwaliteitsmedewerker is meer aandacht voor het sturen op kwaliteit en veiligheid van zorg. Tot slot heeft Beter Leven zorg voldoende verbeteringen aangebracht in het veilig en verantwoord bewaren, geven en afvoeren van medicatie.

Hoe nu verder? 

Het dwangsomtraject en de aanwijzing is hiermee beëindigd. Beter Leven Zorg voldoet daarnaast aan de last onder dwangsom binnen de gestelde begunstigingstermijn. Dit betekent dat er geen dwangsommen zijn verbeurd. 

Mededeling: De inspectie maakt de last onder dwangsom van oktober 2023 nu pas openbaar omdat Beter Leven Zorg bij de rechtbank een voorlopige voorziening indiende tegen de last onder dwangsom en de openbaarmaking hiervan. De rechter heeft echter het verzoek om de opschorting van de last onder dwangsom en de openbaarmaking niet toegekend.

Documenten

Beter Leven Zorg

Molenschot