Aanwijzing voor Beter Leven Zorg in Molenschot

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Beter Leven Zorg een aanwijzing gegeven. Beter Leven Zorg biedt verzorging en begeleiding aan mensen met een (verstandelijke) beperking en psychiatrische problematiek in Molenschot. Die zorg vertoont grote tekortkomingen. Daarom moet Beter Leven Zorg binnen 2 en 4 maanden aan de aanwijzing voldoen.

Meter waarbij de wijzer op het rode vlak staat, wat een zware maatregel betekent
Beeld: ©IGJ

Wat is er aan de hand

Op 8 mei bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek aan Beter Leven Zorg. Dit als vervolg op een eerder bezoek op 5 april 2022. Beter Leven Zorg sprak met de inspectie af om verbeteringen door te voeren. De inspectie constateert nu dat die verbeteringen niet gedaan zijn of onvoldoende effect hebben. In sommige gevallen is de situatie zelfs verslechterd. Een greep uit de tekortkomingen:

  • De dagbesteding sluit niet altijd aan op de wensen en behoeften van de cliënten. Daarbij is het belangrijk dat de dagbesteding plaatsvindt in een geschikte en veilige omgeving.
  • Cliënten worden onvoldoende versterkt of juist begrensd in hun eigen regie.
  • Er worden medicijnen gegeven door zorgverleners die hiertoe niet bevoegd en bekwaam zijn.
  • Incidenten worden niet altijd gemeld. Ook wordt er niet geleerd van (bijna-)fouten en incidenten.
  • Beter Leven Zorg stuurt onvoldoende op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, waardoor er risicovolle situaties kunnen ontstaan.

Hoe nu verder

Vanwege de ernst van de situatie heeft de inspectie Beter Leven Zorg een aanwijzing gegeven. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren.

Beter Leven Zorg moet voor 15 september 2023 de grootste risico’s wegnemen. En tot 15 november 2023 heeft Beter Leven Zorg  de tijd om ook aan de rest van de aanwijzing te voldoen. Als Beter Leven Zorg niet binnen de gestelde termijnen aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie nieuwe maatregelen nemen.

Documenten

Beter Leven Zorg

Molenschot