Einde verscherpt toezicht voor Passion Zorg en Welzijn in Den Haag, want de zorg is gestopt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Passion Zorg en Welzijn  (Passion Zorg) in Den Haag beëindigd. De Haagse thuiszorgaanbieder heeft de zorgverlening gestopt.

Meter waarbij de wijzer op een grijs vlak staat, wat einde maatregel betekent omdat de zorg is gestopt.
Beeld: ©IGJ

Dit was er aan de hand

Sinds 6 juni 2023 stond Passion Zorg onder verscherpt toezicht. Dit omdat er op alle onderdelen tekortkomingen waren in de zorg. Ook kwam de informatie die Passion Zorg aanleverde niet overeen met de informatie die de inspectie op andere wijze verkreeg. Bijvoorbeeld over het aantal cliënten en de diploma’s van zorgverleners. Binnen 3 maanden moesten de grootste risico’s zijn weggenomen. Binnen 6 maanden moest Passion Zorg voldoen aan alle normen voor goede zorg. 

Dit heeft Passion Zorg gedaan

Op 5 september 2023 toetste de inspectie het eerste deel van de normen. Op die onderdelen heeft Passion Zorg de tekortkomingen weggenomen. Zo kregen de cliënten zorg van deskundige zorgverleners. De zorgverleners kennen de cliënten goed en stemmen de zorg af op hun zorgbehoeften.

Voor de overige normen had de zorgaanbieder tot 5 december 2023 de tijd. De inspectie heeft niet kunnen toetsen of Passion Zorg voldoet aan alle normen omdat Passion Zorg is gestopt het verlenen van zorg.

Hoe nu verder?

De inspectie stelt vast dat Passion Zorg sinds 1 december 2023 geen zorg meer verleent als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hiermee is het verscherpt toezicht tot een einde gekomen. 

Documenten

Passion Zorg en Welzijn

Den Haag