Passion Zorg en Welzijn uit Den Haag onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Passion Zorg en Welzijn (Passion Zorg) in Den Haag onder verscherpt toezicht gesteld. Passion Zorg verleent verpleging, verzorging en huishoudelijke hulp thuis. De zorg brengt risico’s mee voor de veiligheid van de cliënten. Binnen 3 maanden moeten de grootste risico’s zijn weggenomen. Binnen 6 maanden moet Passion Zorg voldoen aan alle normen voor goede zorg. 
 

Meter waarbij de wijzer op het gele vlak staat, wat een milde maatregel betekent.
Beeld: ©IGJ

Op 16 maart bracht de inspectie een bezoek aan Passion Zorg. Het doel van dit bezoek was om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de zorg. De inspectie stelt vast dat Passion Zorg niet voldoet aan de normen voor goede zorg.

Op alle onderdelen zag de inspectie tekortkomingen. Daarnaast kwamen de gegevens die Passion Zorg aanleverde niet overeen met de informatie die de inspectie verzamelde bij onder meer zorgverzekeraars over het aantal cliënten. Ook kwamen bijvoorbeeld de diploma’s die getoond werden niet overeen met de diploma’s van de onderwijsinstelling. Hierdoor ziet de inspectie grote risico’s voor de cliënten van Passion Zorg.

Hoe nu verder

De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen dat Passion Zorg zonder ingrijpen van de inspectie aan de normen zal voldoen. Daarnaast wil de inspectie de ontwikkelingen rondom de continuïteit van de zorg nauwgezet volgen.

Passion Zorg moet op zijn laatst 7 september voldoende deskundig personeel in dienst hebben. De zorg die zij bieden moet aansluiten op de behoeften van de cliënten. Ook moet Passion Zorg de voorwaarden rond het geven van medicijnen op orde hebben.
Voor 7 december moet Passion Zorg voldoen aan alle normen voor goede zorg. De inspectie volgt dit proces tijdens het verscherpt toezicht. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Documenten

Passion Zorg en Welzijn

Den Haag