Verscherpt toezicht

Bij verscherpt toezicht krijgt een zorg-of jeugdhulpaanbieder de kans om binnen bepaalde tijd de tekortkomingen die de inspectie heeft gezien weg te nemen. De inspecteur houdt in een periode van verscherpt toezicht nauw contact met de instelling. Bijvoorbeeld door extra (onverwachte) bezoeken te doen en door resultaatsverslagen van het verbeterplan op te vragen.

Een zorgaanbieder is een instelling of een solistisch werkende zorgverlener.

Meter waarbij de wijzer op het gele vlak staat, wat een milde maatregel betekent.
Beeld: ©IGJ

Doel

Zorgen dat een zorg- of jeugdhulpaanbieder binnen bepaalde tijd alsnog voldoet aan wetten en/of veldnormen voor goede zorg aan patiënten, cliënten of jeugdigen.

Voordat de inspectie verscherpt toezicht instelt, is er een gesprek met het bestuur van de zorg- of jeugdhulpaanbieder. Als wij voldoende vertrouwen hebben in het bestuur krijgt de zorg- of jeugdhulpaanbieder de kans de zorg zelf te verbeteren. De inspecteur houdt dan in de gaten of die verbeteringen ook echt worden doorgevoerd. Als de inspectie te weinig vertrouwen in het bestuur heeft, leggen we een andere maatregel op. Bijvoorbeeld een aanwijzing.

Zijn er tijdens het verscherpte toezicht onvoldoende verbeteringen dan kan de inspectie zwaardere maatregelen inzetten. Een zorg- of jeugdhulpaanbieder kan geen bezwaar maken tegen het instellen van het verscherpt toezicht. Wel tegen het openbaar maken ervan.

Voorwaarden

Duur

Afhankelijk van wat een redelijke termijn is om de tekortkomingen te kunnen oplossen.

Openbaar

De inspectie maakt een zakelijke weergave van het verscherpt toezicht openbaar op haar website.
Ook staan hierin de maatregelen die de zorg- of jeugdhulpaanbieder moet nemen.