Verscherpt toezicht

Bij verscherpt toezicht let de inspectie extra op een zorgaanbieder of een jeugdhulpaanbieder (hierna: instelling). De inspecteur houdt in een periode van verscherpt toezicht nauw contact met de instelling. Bijvoorbeeld door extra (onverwachte) bezoeken en het opvragen van resultaatsverslagen van het verbeterplan.

Met het opleggen van verscherpt toezicht krijgt de instelling de kans om binnen bepaalde tijd de tekortkomingen die de inspectie heeft gezien, weg te nemen.

Voordat de inspectie verscherpt toezicht instelt, heeft zij een gesprek met het bestuur van de instelling. Als zij voldoende vertrouwen heeft in het bestuur krijgt de instelling de kans de zorg zelf te verbeteren. De inspectie houdt dan in de gaten of die verbeteringen ook echt worden doorgevoerd. Als de inspectie te weinig vertrouwen in het bestuur heeft, legt de inspectie een andere maatregel op. Bijvoorbeeld een aanwijzing.

Zijn er tijdens het verscherpte toezicht onvoldoende verbeteringen dan kan de inspectie zwaardere maatregelen inzetten. Een instelling kan geen bezwaar maken tegen het instellen van het verscherpt toezicht. Wel tegen het openbaar maken ervan.

Doel

Zorgen dat een instelling binnen bepaalde tijd alsnog voldoet aan wetten en/of veldnormen voor goede zorg aan patiƫnten, cliƫnten of jeugdigen.

Duur

Afhankelijk van wat een redelijke termijn is om de tekortkomingen te kunnen oplossen.

Openbaar

De inspectie maakt een zakelijke weergave van het verscherpt toezicht openbaar op haar website. Ook staan hierin de maatregelen die de instelling moet nemen.