Einde verscherpt toezicht en vergunning ingetrokken bij Avicenne uit Amsterdam

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Stichting Avicenne beëindigd. Ook is de toelatingsvergunning ingetrokken. De wijkverpleging die Avicenne bood in omgeving Utrecht, Den Haag en Amsterdam is gestopt.

Meter waarbij de wijzer op een grijs vlak staat, wat einde maatregel betekent omdat de zorg is gestopt.
Beeld: ©IGJ

Dit was er aan de hand

De inspectie stelde Avicenne afgelopen juli onder verscherpt toezicht. Binnen drie maanden moest Avicenne de zorg verbeteren. Ook had Avicenne eind augustus een overzicht moeten aanleveren van de cliënten. Dit is niet gebeurd. Na een onaangekondigd inspectiebezoek op beide locaties en contact met de zorgverzekeraars heeft de inspectie vastgesteld dat Avicenne is gestopt met het verlenen van zorg. 

Hoe nu verder

Avicenne verleent geen zorg meer volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarmee is het verscherpt toezicht van de inspectie gestopt. De minister heeft op advies van de inspectie de toelatingsvergunning van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) ingetrokken. 

Avicenne

Amsterdam

Documenten