Stichting Avicenne in Amsterdam onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) heeft Stichting Avicenne onder verscherpt toezicht gesteld. Avicenne biedt thuiszorg in de omgeving van Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Binnen 3 maanden moet Avicenne de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg wegnemen.

Meter waarbij de wijzer op het gele vlak staat, wat een milde maatregel betekent.
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

De inspectie bracht in de periode van november 2022 tot april dit jaar 2 bezoeken aan Avicenne. De inspectie ziet risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Voornamelijk op het gebied van goed bestuur, intern toezicht en sturen op kwaliteit en veiligheid.

Zo komen de gegevens die Avicenne aan de inspectie geeft niet overeen met informatie uit andere bronnen. Ook heeft de bestuurder geen compleet overzicht met alle cliëntinformatie. Er is op het moment van toezicht geen interne toezichthouder. Dat is wel nodig om de kwaliteit en veiligheid van de geboden zorg in de gaten te houden.

Ook heeft de inspectie onvoldoende vertrouwen in het bestuur van Avicenne om de zorg zonder ingrijpen van de inspectie te verbeteren.

Hoe nu verder

Avicenne moet zo snel mogelijk, maar op zijn laatst 31 augustus een compleet overzicht hebben van de cliënten die in en uit zorg zijn gegaan. Op uiterlijk 31 oktober moet Avicenne voldoen aan de normen voor goede zorg. Op diezelfde datum moet Avicenne een onafhankelijke Raad van Toezicht hebben van minimaal 3 leden. De inspectie volgt dit proces tijdens het verscherpt toezicht. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Documenten

Avicenne

Amsterdam