Einde aanwijzing voor Lobie Care in Utrecht, want de zorg is gestopt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing voor Lobie Care beëindigd. De Utrechtse thuiszorgaanbieder is failliet verklaard en kan dus geen zorg meer verlenen. Lobie Care heeft de zorg aan alle cliënten al voor het faillissement overgedragen aan andere aanbieders.

Meter waarbij de wijzer op een grijs vlak staat, wat einde maatregel betekent omdat de zorg is gestopt.
Beeld: ©IGJ

Dit was er aan de hand

Op 14 februari 2023 gaf de inspectie Lobie Care een aanwijzing. Lobie Care moest binnen 3 weken alle cliënten zorgvuldig overdragen. Ook mocht de thuiszorgaanbieder geen nieuwe cliënten meer aannemen. De zware maatregel was nodig omdat de inspectie na een eerdere aanwijzing en een last onder dwangsom nog steeds grote risico’s voor de cliënten zag. Pas als Lobie Care zou voldoen aan de normen voor goede zorg, mocht de aanbieder weer cliënten aannemen.

Dit heeft Lobie Care gedaan

Lobie Care heeft binnen de gestelde termijn alle cliënten zorgvuldig overgedragen aan andere zorgaanbieders. Op 24 mei is Lobie Care failliet verklaard. Dit betekent dat Lobie Care ook geen zorg meer gaat verlenen.

Hoe nu verder

Met het faillissement is de zorgverlening definitief beëindigd. Lobie Care is niet langer een zorgaanbieder in de zin van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Daarmee is de aanwijzing komen te vervallen.

Documenten

Lobie Care

Utrecht