Aanwijzing voor Lobie Care in Utrecht deels beëindigd

Lobie Care heeft alle cliënten overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Daarmee voldoet de Utrechtse thuiszorgaanbieder aan een deel van de eerder opgelegde aanwijzing. Lobie Care voldoet nog niet aan de normen voor goede zorg, daarom mag Lobie Care geen zorg bieden aan cliënten. Lobie Care mag pas weer cliënten aannemen als de inspectie vaststelt dat de zorgaanbieder hieraan voldoet.

Meter waarbij de wijzer op een grijs vlak staat, wat einde maatregel betekent omdat de zorg is gestopt.
Beeld: ©IGJ

Dit was er aan de hand

Op 14 februari 2023 gaf de inspectie Lobie Care een aanwijzing. In die aanwijzing staat dat Lobie Care binnen 3 weken alle cliënten moet overdragen aan een andere zorgaanbieder. Hierover moest Lobie Care de cliënten en/of vertegenwoordigers tijdig informeren. Daarnaast mag de thuiszorgaanbieder geen nieuwe cliënten meer aannemen.

De inspectie stelt nu vast dat alle cliënten van Lobie Care binnen de gestelde termijn zijn overgedragen. Ook hoort de inspectie van de cliënten dat de bestuurder hen informeerde over het moeten stopzetten van de zorg.

Hoe nu verder

Hiermee voldoet Lobie Care aan een deel aan de aanwijzing. De cliëntenstop blijft van kracht. Dit betekent dat de thuiszorgaanbieder pas weer zorg mag verlenen als de inspectie heeft vastgesteld dat de thuiszorgaanbieder voldoet aan de normen zoals opgenomen in de aanwijzing.

Documenten

Lobie Care

Utrecht