Einde aanwijzing voor HVZ Thuiszorg in Den Haag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing voor HVZ Thuiszorg (HVZ) beëindigd. HVZ heeft in 4 weken de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd.

Meter waarbij de wijzer op een groen vlak staat, wat einde maatregel betekent.
Beeld: ©IGJ

Dit was er aan de hand

Op 25 mei gaf de inspectie HVZ een aanwijzing omdat er toen structurele tekortkomingen waren in de thuiszorg. De bestuurder had onvoldoende zicht op de eisen waaraan de zorgverlening moet voldoen. Zo kon HVZ niet laten zien dat de zorgverleners bevoegd en bekwaam waren voor de handelingen die zij uitvoerden. Ook voldeed het medicatiebeleid van HVZ niet aan de vereiste richtlijnen. Zorgverleners waren onvoldoende bekend met deze richtlijnen. 

Dit heeft HVZ gedaan

De tekortkomingen zijn voldoende opgelost. De inspectie ziet dat alle zorgverleners die risicovolle en/of voorbehouden handelingen uitvoeren hiervoor bevoegd en bekwaam zijn. Het medicatiebeleid van HVZ voldoet aan de richtlijnen. Ook constateert de inspectie dat de zorgverleners bekend zijn met en volgens deze richtlijnen werken. 

Hoe nu verder

HVZ voldoet hiermee aan de aanwijzing die door de inspectie was opgelegd. De inspectie blijft HVZ in het reguliere toezicht volgen.

Documenten

HVZ Thuiszorg

Den Haag