Aanwijzing voor HVZ Thuiszorg uit Den Haag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft HVZ Thuiszorg (HVZ) een aanwijzing gegeven. De zorg die de Haagse thuiszorgaanbieder verleent brengt risico’s met zich mee voor de kwaliteit en veiligheid van de cliënten. HVZ moet binnen 4 weken voldoen aan de aanwijzing. 

Meter waarbij de wijzer op het rode vlak staat, wat een zware maatregel betekent
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 8 februari bezocht de inspectie HVZ. Dit is een vervolgbezoek op een eerder inspectiebezoek op 4 april 2022. De inspectie stelt vast dat er bij HVZ structurele tekortkomingen zijn in de thuiszorg. Het bestuur van deze thuiszorgorganisatie heeft onvoldoende zicht op de eisen waaraan de zorgverlening moet voldoen. Hierdoor schiet de kwaliteit van de zorg tekort.

HVZ kan niet laten zien dat zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn voor het uitvoeren van voorbehouden en/of risicovolle handelingen. Of de zorg voor de medicatie van cliënten overnemen. Ook voldoet het beleid van HVZ over medicatie niet aan de richtlijnen voor medicatieveiligheid. Zorgverleners zijn onvoldoende bekend met deze richtlijnen. In het cliëntdossier worden de afspraken over medicatiebeheer niet aantoonbaar vastgelegd.

Hoe nu verder?

De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat HVZ zonder ingrijpen van de inspectie gaat voldoen aan de normen. Daarom geeft de inspectie HVZ een aanwijzing. HVZ moet zo snel mogelijk, maar op zijn laatst 22 juni 2023 voldoen aan de aanwijzing. De inspectie volgt dit nauwgezet.

Documenten

HVZ Thuiszorg

Den Haag