Einde verscherpt toezicht voor Avian Thuiszorg uit Breda, want de zorg is gestopt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Avian Thuiszorg beëindigd. De wijkverpleging die Avian bood in omgeving Breda en Tilburg is gestopt.

Meter waarbij de wijzer op een grijs vlak staat, wat einde maatregel betekent omdat de zorg is gestopt.
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 25 januari stelde de inspectie Avian onder verscherpt toezicht. Binnen drie maanden moest de thuiszorgaanbieder voldoen aan de normen voor goede en veilige zorg. 

Avian is op 22 februari door de rechtbank failliet verklaard. De inspectie heeft vastgesteld dat er geen cliënten meer zorg ontvangen van Avian.

Hoe nu verder

Avian verleent geen zorg meer volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarmee is het verscherpt toezicht van de inspectie gestopt. De inspectie heeft de minister geadviseerd om de toelatingsvergunning van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in te trekken. Dit betekent dat als Avian weer zorg wil gaan verlenen, de zorgaanbieder zich opnieuw moet aanmelden.

Documenten

Einde verscherpt toezicht Avian Thuiszorg B.V., Breda, januari 2023

Avian Thuiszorg

Breda