Avian Thuiszorg uit Breda onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) stelt Avian Thuizorg ( Avian) onder verscherpt toezicht. Avian biedt thuiszorg in omgeving Breda en Tilburg. Binnen drie maanden moet Avian de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg wegnemen.

Dit is er aan de hand

Op 11 oktober 2022 bezocht de inspectie Avian. Dit is een vervolgbezoek op eerdere inspectiebezoeken in 2021. De inspectie maakt zich zorgen over de kwaliteit en de veiligheid van de zorg.

Zo komen de gegevens die Avian aan de inspectie geeft niet overeen met andere documenten. Ook heeft de bestuurder geen compleet overzicht met alle cliëntinformatie. Er is op het moment van bezoek geen interne toezichthouder, om de kwaliteit en veiligheid van de geboden zorg in de gaten te houden. Dit is wel verplicht volgens de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Sinds 2019 zijn er drie bestuurswisselingen geweest. Daarnaast constateert de inspectie dat Avian tijdens het bezoek informatie heeft achtergehouden. De huidige bestuurder reageert niet op brieven van de inspectie.

Illustratie die aangeeft dat Avian Thuiszorg uit Breda onder verscherpt toezicht staat
Beeld: ©IGJ

Hoe nu verder

Avian moet zo snel mogelijk, maar op zijn laatst 25 februari een compleet overzicht hebben van de cliënten die in- en uit zorg zijn gegaan. Op uiterlijk 25 april moet Avian voldoen aan de normen voor goede zorg. Op diezelfde datum moet Avian een onafhankelijke Raad van Commissarissen hebben van minimaal drie leden. De inspectie volgt dit proces tijdens het verscherpt toezicht. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Documenten

Avian Thuiszorg, Breda