Aanwijzing met cliëntenstop voor Fast & Easy Care in Utrecht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Fast & Easy Care een aanwijzing gegeven. De zorg van de Utrechtse thuiszorgaanbieder schiet ernstig tekort. Hierdoor ontstaan er grote risico’s voor de veiligheid van cliënten. Fast & Easy Care moet de huidige cliënten binnen drie weken overdragen aan een andere zorgaanbieder. Ook mag Fast & Easy Care geen nieuwe cliënten aannemen.

Dit is er aan de hand

Op 24 en 26 augustus bezocht de inspectie Fast & Easy Care. Eerder dit jaar gaf de inspectie Fast & Easy Care een aanwijzing en een last onder dwangsom. De inspectie stelt vast dat Fast & Easy Care de zorg niet heeft verbeterd. Op sommige onderdelen is de zorg zelfs slechter geworden. In oktober sprak de inspectie met het bestuur van Fast & Easy Care. Ook stuurde de thuiszorgaanbieder documenten na. Dit heeft de inspectie niet overtuigd dat Fast & Easy Care de  tekortkomingen heeft weggenomen.

Beeld: ©IGJ

Zo ontbreekt er onder meer belangrijke informatie in de dossiers van cliënten. Bijvoorbeeld over de wondzorg van een cliënt. Niet alle zorgverleners die medicijnen geven hebben hiervoor de juiste diploma’s. Soms is het onduidelijk wie de medicijnen geeft. Dit wordt niet goed bijgehouden op de toedienlijst voor medicatie. Hierdoor zijn er grote risico’s voor de veiligheid van cliënten. Daarom is een nieuwe interventie van de inspectie nodig.

Hoe nu verder

Fast & Easy Care moet voor 2 november alle cliënten zorgvuldig overdragen aan een andere zorgaanbieder. Om een einde te maken aan de risico’s voor de veiligheid van cliënten is deze ingrijpende maatregel nodig. Dit geldt voor cliënten die zorg ontvangen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of de Wet langdurige zorg (Wlz). Fast & Easy Care mag pas weer cliënten aannemen als de thuiszorgaanbieder voldoet aan de aanwijzing.

Documenten

Fast & Easy Care

Utrecht