Lobie Care in Utrecht moet de zorg staken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) heeft Lobie Care opnieuw een aanwijzing gegeven. De Utrechtse thuiszorgaanbieder voldoet nog steeds niet aan de normen uit een eerder gegeven aanwijzing en last onder dwangsom. Dit brengt grote risico’s met zich mee voor de veiligheid van cliënten. Lobie Care moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken alle zorg staken en de cliënten zorgvuldig overdragen. Ook mag de thuiszorgaanbieder geen nieuwe cliënten meer aannemen. 

Dit is er aan de hand

Op 22 november en 5 januari bezocht de inspectie Lobie Care. Tijdens die bezoeken toetste de inspectie de eerder opgelegde last onder dwangsom. Ook toetste de inspectie of Lobie Care ondertussen voldeed aan de criteria voor medicatieveiligheid.

De inspectie stelt vast dat de zorg van Lobie Care nog steeds grote tekortkomingen vertoont. Zo worden zorgafspraken niet altijd nageleefd. Ook werd de zorg nog steeds niet methodisch vastgelegd. En hebben de zorgverleners nog steeds niet aantoonbaar de juiste deskundigheid voor de handelingen die zij uitvoeren. Daarnaast ziet de inspectie bij elk inspectiebezoek steeds nieuwe tekortkomingen in de geboden zorg. Dit leidt tot ernstige risico’s voor de cliëntveiligheid. 

Illustratie die met een wijzer in het rood aangeeft dat er een aanwijzing met cliëntenstop is afgegeven aan Lobie Care in Utrecht. Voor 7 maart moeten de cliënten zijn overgedragen aan een andere zorgaanbieder.
Beeld: ©Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Hoe nu verder?

Lobie Care moet uiterlijk 7 maart 2023 alle zorg staken en de cliënten zorgvuldig hebben overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Dit geldt voor alle cliënten die zorg ontvangen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of de Wet langdurige zorg (Wlz). Om een einde te maken aan de risico’s voor de veiligheid van de cliënten is deze ingrijpende maatregel nodig. Lobie Care mag pas weer cliënten aannemen als de inspectie vaststelt dat de thuiszorgaanbieder voldoet aan de normen uit de nieuwe aanwijzing
 

Documenten

Lobie Care, Utrecht