Aanwijzing voor Herbergier Blerick uit Venlo

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Herbergier Blerick uit Venlo een aanwijzing gegeven. Binnen 6 maanden moet Herbergier Blerick de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg wegnemen.

Meter waarbij de wijzer op het rode vlak staat, wat een zware maatregel betekent
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Sinds 2021 doorloopt Herbergier Blerick al een toezichttraject. Eind augustus 2022 stelde de inspectie Herbergier Blerick voor 4 maanden onder verscherpt toezicht. Op 17 januari 2023 bezocht de inspectie Herbergier Blerick opnieuw. De inspectie stelt vast dat Herbergier Blerick nog altijd niet voldoet aan de normen voor goede zorg.

Het lukt Herbergier Blerick niet om verbeteringen door te voeren en dit vast te houden. Zo sluit de deskundigheid van de zorgverleners  niet aan bij de zorgvraag van de cliënten. Ook werken niet in alle diensten bevoegde en bekwame zorgverleners voor alle voorkomende voorbehouden en risicovolle handelingen. Verder werken de zorgverleners nog onvoldoende volgens de veilige principes in de medicatieketen. Daarom gaf de inspectie Herbergier Blerick op 28 februari een aanwijzing.

Sinds 1 maart heeft Herbergier Blerick nieuwe vennoten. De inspectie heeft er vertrouwen in dat deze vennoten de verbeteringen uit de aanwijzing doorvoeren.

Hoe nu verder

Herbergier Blerick moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 28 augustus 2023 voldoen aan de normen uit de aanwijzing. Als het nodig is, kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Documenten

Herbergier Blerick

Venlo