Herbergier Blerick uit Venlo onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Herbergier Blerick uit Venlo onder verscherpt toezicht gesteld. Herbergier Blerick biedt verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. De inspectie constateert tekortkomingen in de zorg. Herbergier Blerick stuurt onvoldoende op verbetering van de tekortkomingen volgens de inspectie. Herbergier Blerick moet binnen vier maanden, onder het toeziend oog van de inspectie maatregelen nemen om de zorg te verbeteren.

Dit is er aan de hand

Op 14 juni bracht de inspectie een bezoek aan Herbergier Blerick. Dit na een eerder bezoek in september vorig jaar. Toen kreeg Herbergier Blerick de tijd om zich te verbeteren. De inspectie stelt nu vast dat Herbergier Blerick nog steeds niet aan de normen voor goede zorg voldoet. 

Verscherpt toezicht Herbergier Blerick
Beeld: ©IGJ

De inspectie ziet dat Herbergier Blerick sinds het eerste bezoek wel een aantal verbeteringen doorvoerde. Zo betrok zij externe (para)medici bij de zorg. Daarnaast is er een cultuur van leren en verbeteren aan het ontstaan binnen de organisatie. 

Herbergier Blerick schiet onder meer tekort op het gebied van methodisch werken. De deskundigheid van zorgverleners sluit nog niet goed aan bij de zorgvraag van cliënten. De zorgverleners werken nog onvoldoende volgens de veilige principes in de medicatieketen. Ook zijn de professionele afwegingen over de benodigde zorg en ondersteuning niet altijd vastgelegd in het cliëntdossier. Dit geldt ook voor het vastleggen van de geconstateerde risico’s in het cliëntdossier. Incidenten worden nog te weinig besproken en onderzocht. Daardoor wordt er nog onvoldoende geleerd van die incidenten.

Hoe nu verder

Herbergier Blerick moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 31 december 2022 voldoen aan de normen voor goede en veilige zorg. De inspectie volgt dit proces tijdens het verscherpt toezicht nauwgezet. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.
 

Herbergier Blerick

Venlo

Documenten