Einde verscherpt toezicht voor Home 4 kids in Dronten

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Home 4 kids beëindigd. De jeugdhulpaanbieder in Dronten heeft het afgelopen jaar voldoende verbeteringen doorgevoerd.  

Meter waarbij de wijzer op een groen vlak staat, wat einde maatregel betekent.
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Sinds half juli 2022 stond Home 4 kids onder verscherpt toezicht. De inspectie zag tekortkomingen in het sturen op de kwaliteit van de jeugdhulp. De jeugdhulpaanbieder moest onder meer de ruimtes passender maken, de dossiers op orde brengen en de deskundigheid van medewerkers vergroten.

Dit heeft Home 4 kids gedaan

Op 17 januari bezocht de inspectie Home 4 kids. De inspectie stelt nu vast dat de jeugdhulpaanbieder op alle punten verbeteringen heeft doorgevoerd. Zo ziet de inspectie dat de inrichting van de binnenruimte is verbeterd. De hulpverleners hebben een goed beeld van de jeugdigen en bieden hulp die aansluit bij de problematiek. De bestuurder van Home 4 kids voert verbeteringen door in een lerend werkklimaat.

Hoe nu verder

De inspectie constateert dat Home 4 kids nog een aantal verbeterpunten moet doorvoeren. De inspectie heeft er voldoende vertrouwen in dat Home 4 kids dit op korte termijn zal doen zonder een verscherpt toezicht. Daarom heeft de inspectie het verscherpt toezicht beëindigd. De inspectie verwacht dat Home 4 kids over drie maanden een resultaatverslag over deze verbeterpunten naar de inspectie stuurt. 

Home 4 kids

Dronten