Verscherpt toezicht voor Home 4 kids

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Home 4 kids in Dronten onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie concludeert dat er tekortkomingen zijn bij Home 4 kids en dat er te weinig gestuurd wordt op verbetering hiervan.

Op basis van haar inspectieonderzoek concludeert de inspectie dat er een grote hoeveelheid aan tekortkomingen is bij Home 4 kids. Hieronder zijn ook tekortkomingen op het sturen op de kwaliteit van de jeugdhulp.

De jeugdhulpaanbieder heeft aangegeven dat zij zal werken aan verbeteringen. De inspectie heeft op dit moment beperkt vertrouwen dat Home 4 kids de noodzakelijke verbeteringen zal aanbrengen in de organisatie en kwaliteit van de jeugdhulp. Dit komt door de omvang en inhoud van de noodzakelijke verbeteringen, en het gegeven dat de bestuurder tijdens het toezichttraject niet altijd transparant geweest is.

Hoe nu verder?

Het verscherpt toezicht heeft een duur van zes maanden. Dit betekent dat Home 4 kids zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 14 januari 2023 moet voldoen aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp. In de periode van het verscherpt toezicht kan de inspectie Home 4 kids zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken en voortgangsrapportages opvragen.

VT Home 4 Kids
Beeld: IGJ

Aan het einde van de periode van het verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie op basis hiervan of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven. De inspectie kan ook verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.