Rapport hertoets Home 4 kids

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) heeft het verscherpt toezicht op Home 4 kids beëindigd. De jeugdhulpaanbieder in Dronten heeft het afgelopen jaar voldoende verbeteringen doorgevoerd.