Last onder dwangsom voor Lobie Care in Utrecht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Lobie Care op 9 september een last onder dwangsom opgelegd. De Utrechtse thuiszorgorganisatie voldoet niet aan de aanwijzing die de inspectie eerder gaf. De inspectie heeft blijvende zorgen over de kwaliteit van zorg bij Lobie Care.

Dit is er aan de hand

Op 19 juli bezocht de inspectie Lobie Care. Dit bezoek is een vervolg op de aanwijzing die de inspectie afgelopen mei gaf. De inspectie stelt vast dat Lobie Care niet voldoet aan de onderdelen uit deze aanwijzing.

Lobie Care kan nog niet aantonen dat de zorgverleners die voorbehouden of risicovolle handelingen uitvoeren hier bevoegd en bekwaam voor zijn. Uitvoeringsverzoeken zijn niet aanwezig of volledig. Verder moet Lobie Care meer methodisch gaan werken. Voor elke cliënt moet er een actueel zorgplan zijn. Afspraken over het medicatiebeheer moeten vastliggen in een cliëntdossier. Tot slot moeten zorgverleners bij Lobie Care incidenten melden en met elkaar bespreken. Zo kunnen zij hier in de toekomst van leren. 

Op 19 juli stelt de inspectie ook vast dat de medicatieveiligheid niet op orde is. Ondanks dat Lobie Care werkt aan kwaliteitsverbetering blijft de inspectie zich zorgen maken over het tempo waarin dit gebeurt. 

De inspectie maakt het inspectierapport van 19 juli en de last onder dwangsom nu pas openbaar omdat Lobie Care een voorlopige voorziening indiende tegen de last onder dwangsom en de openbaarmaking hiervan. De rechter heeft echter de opschorting van de last onder dwangsom en de openbaarmaking niet toegekend.

Beeld: ©IGJ

Hoe nu verder?

Om te zorgen dat Lobie Care alsnog aan de aanwijzing gaat voldoen, legde de inspectie een last onder dwangsom op. De dwangsom bestaat uit twee delen en bedraagt voor beide delen 2.000 euro per twee weken met een maximum van 6.000 euro. 

Het eerste deel gaat over de uitvoeringsverzoeken, de voorbehouden en risicovolle handelingen en het medicatiebeheer. Als Lobie Care binnen vier weken na 9 september aan dit deel van de last voldoet, hoeft zij de dwangsom niet te betalen. De inspectie toetst na vier weken, op 10 en 11 oktober, of Lobie Care voldoet aan het eerste deel van de dwangsom. Lobie Care voldoet nog niet. Lobie Care heeft drie termijnen om alsnog te voldoen. De inspectie toetst ook de medicatieveiligheid. Ook hier voldoet Lobie Care nog niet aan.

Het tweede deel van de last onder dwangsom gaat over het zorgplan, het methodisch werken en het melden en bespreken van incidenten. Lobie Care hoeft dit deel van de dwangsom niet te betalen als zij na 9 september binnen tien weken aan de last voldoet. 

Als Lobie Care na afloop van de termijnen nog niet voldoet aan de last onder dwangsom, kan de inspectie verdere maatregelen nemen. De inspectie volgt Lobie Care nauwgezet.

Documenten

Lobie Care, Utrecht