Aanwijzing voor Fast & Easy Care in Utrecht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszorgaanbieder Fast & Easy Care in Utrecht een aanwijzing gegeven. De zorg voldoet niet aan de normen voor goede zorg en vertoont grote tekortkomingen. Voor de huidige cliënten moet Fast & Easy Care op korte termijn (variërend van één tot vier maanden) voldoen aan de normen voor veilige en goede zorg. Tot Fast & Easy Care daaraan voldoet mag de thuiszorgaanbieder geen nieuwe cliënten meer aannemen.

Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 22 februari bezocht de inspectie Fast & Easy Care. Dit na een eerder bezoek in april 2021. De inspectie stelt nu vast dat Fast & Easy Care nog steeds niet voldoet aan de normen voor goede zorg. De tekortkomingen in de zorg brengen risico’s voor de veiligheid van cliënten met zich mee. De inspectie geeft Fast & Easy Care daarom een aanwijzing die bestaat uit twee delen.

In het eerste deel van de aanwijzing staat dat Fast & Easy Care ervoor moet zorgen dat alle cliënten zorg ontvangen die aansluit bij hun behoeften. Er moeten voldoende deskundige zorgverleners zijn die alleen taken uitvoeren waar zij bevoegd en bekwaam voor zijn. Fast & Easy Care moet ervoor zorgen dat zorgverleners het medicatiebeleid en risicovolle handelingen veilig uitvoeren volgens de regels die daarvoor gelden. Daarnaast moet de wijkverpleegkundige van Fast & Easy Care de kwaliteit van zorg aantoonbaar bewaken. 

In het tweede deel van de aanwijzing verwacht de inspectie onder meer dat Fast & Easy Care ervoor zorgt dat alle cliënten toegang hebben tot hun cliëntdossier. In het cliëntdossier staan alle afgesproken doelen, acties, rapportages en evaluaties die met de cliënt zijn afgesproken. Ook moet de wijkverpleegkundige binnen het team nadrukkelijk als kwaliteitsbevorderaar functioneren. Tot slot moet Fast & Easy Care de kwaliteit van zorg verbeteren en blijvend garanderen.

Hoe nu verder

Fast & Easy Care mag sinds 26 april 2022 geen nieuwe cliënten meer aannemen. Voor de bestaande cliënten moet Fast & Easy Care uiterlijk 26 mei voldoen aan het eerste deel van de aanwijzing. Uiterlijk 26 augustus 2022 moet Fast & Easy Care ook voldoen aan de andere normen. Als Fast & Easy Care aan alle normen uit de aanwijzing heeft voldaan, wordt de cliëntenstop opgeheven.

Als Fast & Easy Care niet op tijd aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen. 

Document

Fast & Easy Care

Utrecht