Nieuw verscherpt toezicht voor Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen (KBWO) in Helmond

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen (KBWO) voor zes maanden onder een nieuw verscherpt toezicht gesteld. Met dit nieuwe verscherpte toezicht, wordt het eerder opgelegde verscherpte toezicht beëindigd.

Dit is er aan de hand

In oktober 2020 heeft de inspectie KBWO al onder verscherpt toezicht gesteld voor zes maanden. KBWO heeft het afgelopen half jaar voldoende verbeterd op de terreinen persoonsgerichte zorg en medicatieveiligheid.

De inspectie ziet wel nog risico’s voor de kwaliteit van de zorg. KBWO voldoet niet aan de voorwaarden over de inrichting van het bestuur en intern toezicht. De inspectie verwacht onder meer dat KBWO alle zetels van het bestuur invult en intern toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg houdt. Ook moet de organisatie de taken en bevoegdheden van het bestuur op papier zetten. Verder verwacht de inspectie dat de medezeggenschap en invloed van de bewonersraad beter wordt ingericht.

KBWO verscherpt toezicht

De inspectie heeft nog steeds onvoldoende vertrouwen in de verbeterkracht van KBWO. Daarom stelt de inspectie KBWO onder een nieuw verscherpt toezicht.

Hoe nu verder

Bij verscherpt toezicht let de inspectie extra op een zorgaanbieder. KBWO moet voor 27 januari voldoen aan de normen. Aan het einde van de periode van verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie of de situatie voldoende is verbeterd. De inspectie kan als dat nodig is verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Documenten

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen (KBWO)

Helmond