Toezicht op klinieken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op medisch specialistische zorg in particuliere klinieken en abortusklinieken. Onder particuliere klinieken vallen Zelfstandige Behandel Centra (ZBC) en privéklinieken. Dit kunnen grote instellingen zijn, maar ook zelfstandig werkende medisch specialisten met een eenmanspraktijk.

ZBC’s zijn particuliere klinieken die zorg leveren die de zorgverzekering vergoedt. Het kan bijvoorbeeld gaan om klinieken die staaroperaties of heupoperaties uitvoeren en klinieken die poliklinische revalidatiezorg leveren.

Privéklinieken zijn particuliere klinieken die onverzekerde zorg leveren. Een voorbeeld hiervan zijn klinieken die cosmetische operaties uitvoeren.

Hoe houden wij toezicht?

De inspectie houdt toezicht op basis van incidenten en risico’s die wij zien. We controleren de kwaliteit van de zorg op basis van regels zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de professionele standaarden en richtlijnen. De wetenschappelijke vereniging en andere beroepsorganisaties ontwikkelen deze normen.

Particuliere klinieken

Patiënten kunnen veel soorten zorg in particuliere klinieken krijgen. Bijvoorbeeld cosmetische behandelingen, zoals een borstvergroting of rimpelbehandeling. Maar ook behandelingen zoals staaroperaties, of orthopedische ingrepen.

De inspectie controleert de kwaliteit en veiligheid van de zorg in particuliere klinieken. Het maakt daarbij niet uit of het om een zelfstandig werkende zorgverlener gaat, of om een samenwerkingsverband van verschillende zorgverleners. Iedereen moet zich houden aan de eisen en regels uit de Wkkgz.

Voor de zorg die particuliere klinieken leveren, gelden dezelfde normen en afspraken als voor ziekenhuizen. Net zoals ziekenhuizen, sturen particuliere klinieken ieder jaar informatie naar de inspectie via de Basisset Medisch Specialistische Zorg. De resultaten over 2022 vindt u in deze publicatie.

In tegenstelling tot ziekenhuizen mogen particuliere klinieken geen patiënten behandelen die zorg nodig kunnen hebben op een intensive care- of medium care-afdeling.

Abortusklinieken

In Nederland hebben alle abortusklinieken en alle ziekenhuizen een vergunning voor het afbreken van een zwangerschap. De inspectie bezoekt ieder jaar een aantal klinieken.

Op basis van de Wet afbreking zwangerschap moeten deze klinieken en de ziekenhuizen op vaste momenten anonieme gegevens over behandelingen aan de inspectie geven. Deze gegevens zijn voor de inspectie belangrijk voor het toezicht. Daarnaast kijken we naar de normen die beroepsverenigingen zelf afspraken. Zoals de normen van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).

Wij brengen ieder een jaar een rapport uit over de abortushulpverlening in het vorige jaar. Op de pagina Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap staan de meest actuele cijfers. Klik hier om jaarrapportages van vóór 2022 te lezen.

Klacht of vraag over de zorg in klinieken

Bent u ontevreden over geleverde zorg in een particuliere kliniek of abortuskliniek? Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder bij vragen of klachten. Ook vindt u bij het meldpunt meer informatie. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden die u heeft bij het indienen van een klacht. Maar ook informatie over uw rechten als patiënt en andere organisaties die u verder kunnen helpen.