Einde aanwijzing aan Zeker met Zorg in Helmond, want de zorg is gestopt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing aan Zeker met Zorg B.V. in Helmond beëindigd omdat het bedrijf is gestopt met het verzorgen van wijkverpleging.

Meter waarbij de wijzer op een grijs vlak staat, wat einde maatregel betekent omdat de zorg is gestopt.
Beeld: ©IGJ

Wat was er aan de hand

De inspectie legde Zeker met Zorg in januari een aanwijzing op. De inspectie zag risico’s voor de veiligheid van de cliënten. Er waren onvoldoende zorgverleners om cliënten de noodzakelijke zorg te leveren. Daarnaast kon Zeker met Zorg niet aantonen dat zorgverleners die voorbehouden en risicovolle handelingen uitvoerden, daarvoor voldoende geschoold waren. Ook werden medicijnen niet op de juiste wijze gegeven.

Op 31 maart is Zeker met Zorg gestopt met het verzorgen van wijkverpleging. De cliënten zijn overgedragen aan andere zorgaanbieders.

Hoe nu verder

Zeker met Zorg B.V. is gestopt met het verzorgen van wijkverpleging. Daarmee vervalt ook de aanwijzing.

Documenten

Zeker met Zorg

Helmond