Verscherpt toezicht voor Good4Life uit Rijswijk (ZH), locatie Utrecht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) stelt Stichting Good4Life (Good4Life) onder verscherpt toezicht. Good4Life biedt thuiszorg in omgeving Utrecht en Amsterdam. Binnen drie maanden moet Good4Life de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg wegnemen.

Dit is er aan de hand

Op 8 november 2022 bezocht de inspectie Good4Life in Utrecht. Dit is een vervolgbezoek op eerdere inspectiebezoeken in 2021. De inspectie ziet risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Voornamelijk op het gebied van goed bestuur, intern toezicht en sturen op kwaliteit en veiligheid.

Zo komen de gegevens die Good4Life aan de inspectie geeft niet overeen met andere documenten. Ook heeft de bestuurder geen compleet overzicht met alle cliëntinformatie. Er is op het moment van bezoek geen interne toezichthouder, om de kwaliteit en veiligheid van de geboden zorg in de gaten te houden. Dit is wel verplicht volgens de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

Ook maakt de inspectie zich zorgen over de wisselingen in en het contact met het bestuur bij Good4Life. Sinds maart 2016 zijn er vijf bestuurders vertrokken. De huidige bestuurder reageert niet op brieven van de inspectie.
 

Illustratie die aangeeft dat Good4Life uit Rijswijk (ZH) onder verscherpt toezicht staat.
Beeld: ©IGJ

Hoe nu verder

Good4Life moet zo snel mogelijk, maar op zijn laatst 25 februari een compleet overzicht hebben van de cliënten die in- en uit zorg zijn gegaan. Op uiterlijk 25 april moet Good4Life voldoen aan de normen voor goede zorg. Op diezelfde datum moet Good4Life een onafhankelijke Raad van Commissarissen hebben van minimaal drie leden. De inspectie volgt dit proces tijdens het verscherpt toezicht. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Documenten

Good4Life, Rijswijk (ZH)