Werkafspraken tussen IGJ en stichting GMH

Sinds 2012 heeft de zelfregulering regels over gunstbetoon medische hulpmiddelen vastgelegd in de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Er zijn werkafspraken tussen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen. In deze werkafspraken staan de onderlinge taakverdeling en de gevallen waarin de inspectie en GMH meldingen onderling naar elkaar verwijzen.

Update 11 januari 2024: de onderstaande werkafspraken zijn verlengd tot en met 31 december 2025.