Kennisgeving aan fabrikanten over neussprays

Tijdens de COVID-19-pandemie zijn diverse mond- en neussprays op de markt gebracht die zouden beschermen tegen het virus. In de deze kennisgeving worden fabrikanten herinnerd aan enkele belangrijke punten waarmee zij rekening moeten houden voordat sprays op de Europese markt worden gebracht.