Basisset veiligheidsindicatoren geestelijke gezondheidszorg verslagjaar 2020

Dit zijn de indicatoren die voor de inspectie belangrijk zijn om op risicogerichte wijze toezicht te houden op de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Een toelichting op de aanlevering van gegevens vindt u in dit document.