Brief aan Fivoor over terugkoppeling follow up verbeterplan

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie ]enV) en de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) hebben het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar het detentieverloop van Michael P..

Op basis van deze aanbevelingen en de eigen bevindingen van Fivoor naar aanleiding van de ernstige recidive van Michael P., heeft Fivoor het verbeterplan ‘Gezond wantrouwen, gezond vertrouwen’ opgesteld. De inspecties hebben zich, mede op verzoek van de minister voor Rechtsbescherming, de afgelopen periode laten informeren over dit verbeterplan, diverse aanvullende documenten bestudeerd en de implementatie van het verbeterplan getoetst door met medewerkers en patiënten te spreken en dossiers in te zien. Tevens heeft de Inspectie JenV zich laten informeren over de relatie tussen Fivoor en de lokale veiligheidsdriehoek van de gemeente Zeist.