Gezinshuis Wijde Wereld, Achtmaal

In december 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Gezinshuis Wijde Wereld te Achtmaal. De inspectie acht Gezinshuis Wijde Wereld in staat om verantwoorde jeugdhulp te bieden. De voorgenomen acties van de gezinshuisouders geven de inspectie voldoende vertrouwen in het aanpakken van de aandachts- en verbeterpunten. Dit zal een positief effect hebben voor de jeugdigen en ouders.

De inspectie heeft er daarom vertrouwen in dat Gezinshuis Wijde Wereld voldoende in staat is concrete verbetermaatregelen te treffen en aandachtspunten te gebruiken om uiteindelijk aan alle normen uit het JIJ-kader te voldoen.