Rapport Pactum, locatie Zetten

In februari en maart 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: Inspectie) toezicht uit bij Pactum, locatie Zetten. Voor 1 januari 2021 was deze aanbieder bekend onder de naam Ottho Gerhard Heldring Stichting (verder OGH).

Het toezicht was een vervolg van toezicht dat in juni en juli 2020 heeft plaatsgevonden. De reden voor dit onderzoek was de opvolging van twee verbetertrajecten. Ten eerste het verbetertraject naar aanleiding van twee suïcides die plaatsvonden eind 2018 en begin 2019. Ten tweede een verbetertraject over het thema relationele veiligheid dat is ingezet naar aanleiding van de uitkomst van een onafhankelijke onderzoekscommissie in opdracht van OGH. 

De inspectie concludeerde na het toezicht in juni en juli 2020 dat Pactum, locatie Zetten (destijds: OGH) hard bezig was met verandertrajecten waarin enerzijds werd gewerkt aan relationele veiligheid voor de jeugdigen en medewerkers en daarnaast aan het verbeterplan in verband met de twee suicides die bij de aanbieder hadden plaatsgevonden. Het traject dat was ingezet vroeg om een cultuuromslag in alle lagen van de organisatie. De eerste stappen daartoe waren gezet en dat leidde tot waarneembare verbeteringen op de werkvloer, in de dossiers en in de behandeling.

Het toezicht van februari en maart 2021 heeft zich gericht het thema ontwikkelingsgerichte hulp en het thema suïcidepreventie waarbij de focus lag op de voortgang van de verbetermaatregelen die de aanbieder heeft ingezet na de twee onderzoeken. Het beeld uit dit toezicht bevestigt de eerdere indruk dat het door Pactum ingezette verandertraject heeft geleid tot zichtbare verbeteringen.

De inspectie acht de aanbieder in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Pactum concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle normen te voldoen. De inspectie zal het resultaat van het verbetertraject opvolgen via het reguliere toezicht.