Uitkomst onafhankelijk onderzoek Ottho Gerhard Heldring Stichting

Er is geen sprake van (ernstige) onveiligheid of structurele tekortkomingen in de hulp die Ottho Gerhard Heldring Stichting (OGH) biedt aan jeugdigen. Signalen hierover in diverse media zijn dan ook niet bevestigd. Dat is de uitkomst van het onderzoek dat een onafhankelijke onderzoekscommissie deed in opdracht van OGH. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd had om dit onderzoek gevraagd. Aanleiding voor dit onderzoek was de media-aandacht voor OGH in september 2018 naar aanleiding van een artikel dat stelde dat jongeren niet veilig geweest zouden zijn voor loverboys en/ of mensenhandelaren.

Knelpunt

De onderzoekscommissie heeft het bestuur van OGH wel gewezen op een belangrijk knelpunt, namelijk dat de sterk ontwikkelde aandacht voor systemen, protocollen en werkwijzen bij OGH tot disbalans leidt. Deze eenzijdige aandacht dreigt de relationele veiligheid van medewerkers en de resocialisatie- en ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren te ondermijnen. Daarom beveelt de onderzoekscommissie OGH aan om in lijn met de eigen missie, visie en ambitie hoogste prioriteit  te geven aan de versterking van de relationele veiligheid op alle niveaus in de organisatie en hier ook de jongeren bij te betrekken.

Oordeel inspectie

De inspectie concludeert dat OGH de signalen op zorgvuldige wijze heeft onderzocht. OGH heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie aangetrokken die een uitgebreid onderzoek heeft uitgevoerd. Dit vindt de inspectie positief.

Vervolg

De inspectie onderschrijft het belang van de aanbeveling van de onafhankelijke onderzoekscommissie. Tegelijkertijd concludeert de inspectie dat dit om een belangrijke cultuuromslag vraagt. De inspectie volgt dan ook hoe OGH vervolg geeft aan deze aanbeveling.