Samenwerking tussen kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdhulp en gemeenten essentieel

Rapportage van een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar aanleiding van het overlijden van een jeugdige door suïcide in een JeugdzorgPlus-instelling in Gelderland.

De inspectie concludeert dat Herlaarhof, de Otto Gerhard Heldringstichting (OGH) en de gemeente 's-Hertogenbosch onvoldoende (in gezamenlijkheid) gezorgd hebben dat er passende hulp was voor de jeugdige. Vanuit goede intenties en zorgen over de veiligheid van de jeugdige zijn de direct betrokken medewerkers gaan handelen, waarbij een goede reflectie met daarbij aandacht voor het perspectief van de jeugdige miste.