Gezinshuis Kikkerdril, Hollandsche Rading

In maart 2021 heeft de inspectie een toets nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij Gezinshuis Kikkerdril. Doel van het toezicht was om te bepalen of Kikkerdril verantwoorde jeugdhulp biedt. De inspectie heeft hiervoor de set met 15 basisverwachtingen voor nieuwe toetreders jeugdhulp getoetst. 
 

Kikkerdril voldeed op het moment van het onderzoek aan 15 van de 15 beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. Dit betekent dat de inspectie deze aanbieder van jeugdhulp niet meer beschouwt als nieuwe toetreder. Daarom wordt vanaf heden toezicht bij Kikkerdril uitgevoerd op basis van het toetsingskader Het JIJ-kader.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet een aanbieder van jeugdhulp als ‘nieuwe toetreder jeugdhulp’ tot maximaal anderhalf jaar nadat de aanbieder is gestart met het zelfstandig verlenen van jeugdhulp aan eigen cliënten. Toezicht kan plaats vinden vanaf het moment dat een nieuwe toetreder zes maanden jeugdhulp heeft geboden aan cliënten.