Inspecties bij Fase I-klinieken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) inspecteerde in de periode 2016-2017 drie gespecialiseerde fase I-klinieken. Tijdens een fase I-onderzoek wordt een nieuw geneesmiddel voor het eerst op mensen getest. Dit onderzoek brengt extra risico’s met zich mee omdat er over de werking van het geneesmiddel voor onderzoek bij mensen meestal nog weinig bekend is.

In dit informatieblad staat wat onze belangrijkste bevindingen zijn en hoe we tot deze bevindingen zijn gekomen.