Factsheet Geneesmiddelen op artsenverklaring: een noodzakelijke uitzondering

Wij houden toezicht op de levering van geneesmiddelen op artsenverklaring. Het afgelopen jaar zijn we op inspectie geweest bij drie ziekenhuisapotheken, een poliklinische apotheek, een groothandel en een fabrikant. In de onderstaande factsheet 'Geneesmiddelen op artsenverklaring: noodzakelijke uitzondering’ staat wat wij hebben gezien tijdens onze bezoeken.

Volgens de wet zijn ziekenhuisapotheken, poliklinische apotheken, apotheekhoudende huisartsen, groothandels en fabrikanten de partijen die een aanvraag mogen doen om een niet-geregistreerd geneesmiddel uit een ander land af te leveren aan een Nederlandse arts. Er moet dan wel vooraf een artsenverklaring zijn ingevuld. Met de artsenverklaring geeft de arts aan dat de behandeling noodzakelijk is, dat er geen geschikte alternatieven in Nederland geregistreerd zijn en dat de patiënt is voorgelicht over de mogelijke risico’s van het geneesmiddel.