Samenwerkingsprotocol CCMO-IGJ 2023

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) hebben een herziene versie van het samenwerkingsprotocol afgesproken. Dit protocol gaat over informatie-uitwisseling, samenwerking en afstemming bij de uitvoering van de taken die de CCMO en de IGJ hebben op het gebied van medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Zie voor meer informatie de publicatie in de Staatscourant (jaargang 2023, nummer 9102).