Checklist: aanvraag leveren op artsenverklaring

Deze checklist is alleen voor eerste aanvragen en niet om de geldigheidsduur van een eerder verleende toestemming te verlengen. U doet een aanvraag via het formulier ‘verzoek om toestemming voor het afleveren van geneesmiddelen zonder handelsvergunning op artsenverklaring’.