Factsheet klinisch onderzoek UMC's 2018-2019

Het medisch wetenschappelijk onderzoek dat in de Nederlandse ziekenhuizen wordt uitgevoerd is op een goed niveau, maar desondanks zijn er wel verbeteringen mogelijk. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie heeft haar bevindingen over de bezoeken aan onder andere de Universitaire Medische Centra (UMC) in 2018 en 2019 gepubliceerd.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek wordt ook wel klinisch onderzoek genoemd en wordt onder andere uitgevoerd bij de UMC’s in Nederland. Met dit onderzoek wordt bijvoorbeeld gekeken of er nieuwere of betere behandelingen van ziektes gevonden kunnen worden. Ook wordt het onderzoek gebruikt bij het ontwikkelen van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen. Elk jaar beoordelen de Medisch Ethische Toetsingscommissies ongeveer 1600 onderzoeken, omdat die onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) vallen.