Vragen over het EU-richtsnoer goede distributiepraktijken (GDP)- versie 4

Informatie van de Inspectie Gezondheidszorg  en Jeugd (IGJ) voor groothandels in en fabrikanten van geneesmiddelen over het GDP-richtsnoer 2013/C 343/01.