Geïnspecteerde onderzoeksinstellingen buiten Nederland GLP

Elk jaar maakt de inspectie een overzicht van de geïnspecteerde onderzoeksinstellingen, waarbij ook hun werkgebied en de verworven GLP-status wordt vermeld. Deze worden gezonden aan de Nederlandse toelatende instanties en aan buitenlandse GLP autoriteiten.

Zie verder het toezicht op Good Laboratory Practice.