Verminderde beschikbaarheid jichtmedicijn allopurinol

Het jichtmedicijn allopurinol is tijdelijk minder beschikbaar in Nederland. Als reactie hierop heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toestemming gegeven om de tabletten uit het buitenland te halen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert apothekers om patiënten tijdelijk voor maximaal één (1) maand medicatie mee te geven, zodat het medicijn beter beschikbaar blijft.

Update 22 december 2023
Allopurinol 100mg is weer beschikbaar. Het is daarom niet meer nodig om patiënten een kleinere hoeveelheid van het medicijn mee te geven. De mogelijkheid om tabletten uit het buitenland te halen, eindigt vandaag.

Beeld: ©Flip Franssen / Hollandse Hoogte

Allopurinol is een veelgebruikt medicijn voor de behandeling van jicht, een ontsteking in de gewrichten. De sterktes 100 mg en 200 mg zijn tijdelijk niet leverbaar (200 mg) of beperkt leverbaar (100 mg). Productieproblemen en een grotere vraag naar allopurinol zijn de oorzaken van deze verminderde beschikbaarheid. De variant met een sterkte van 300 mg is nog wel voldoende beschikbaar.

Hoewel er tot juli beperkte leveringen van allopurinol 100 mg zullen zijn, is het waarschijnlijk dat het aantal verpakkingen niet voldoende is om aan de vraag te voldoen. Daarom adviseert het CBG tijdelijk de uitgifte van het aantal verpakkingen per patiënt te beperken.  Ook kan het medicijn met de toestemming van IGJ uit het buitenland gehaald worden.

Advies aan apothekers

  • Geef patiënten een kleinere hoeveelheid allopurinol 100mg mee: maximaal voor 1 maand. Houd daarbij rekening met de voorraad die een patiënt thuis nog heeft. Deze maatregel geldt vooralsnog tot eind juli.

Door deze beperkte uitgifte is het verwachte effect dat de zorg voor patiënten met jicht voldoende gewaarborgd blijft tot er weer voldoende voorraad beschikbaar is .

Het advies van het CBG is afgestemd met de IGJ, apothekersorganisatie KNMP, het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR). Het CBG houdt nauw contact met de bedrijven over de verwachte leveringen.